ACHTERGROND

Stichting E-Infuse is begin 2017 opgericht om de cursussen die ontwikkeld werden rond de zorg voor kwetsbare ouderen, tot stand gekomen binnen het CGS-project Zorg voor kwetsbare ouderen, aan te kunnen blijven bieden.

E-Infuse is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als doel het aanbieden van online cursussen voor zorgprofessionals. Eén van de belangrijkste vereisten voor een succesvolle online cursus is dat er deelnemers meedoen met verschillende professionele achtergronden. Zo wordt er niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar geleerd. Net zoals in de praktijk.

Prof. dr. Harry van Goor (chirurg in het Radboudumc en bestuursvoorzitter van E-Infuse): “Wij hebben deze stichting opgericht om laagdrempelig, interactief, interprofessioneel en op plezierige wijze medische kennis voor de professional beschikbaar te stellen. E-Infuse biedt een online platform voor interactief leren aan een community of learners. Dit platform bestaat uit veelzijdige modules met discipline overstijgende thema’s zoals ouderenzorg, transitie in de zorg en kostenbewustzijn. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk, zodat feedback en ‘best practices’ online nog in dezelfde cursus kunnen worden gedeeld. Hierdoor ontstaat exponentiële kennisvermeerdering, hetgeen niet wordt bereikt met e-learnings.”

E-Infuse heeft zich in korte tijd een unieke positie verworven in het aanbieden van medische interactieve online cursussen, en heeft zich tot doel gesteld die positie te consolideren door het cursusaanbod uit te breiden in de loop der jaren.

Het is van belang de integratie met de dagelijkse praktijk verder te vergroten. Dit kan onder meer door hele ziekenhuizen of regionale huisartsenorganisaties te stimuleren deel te nemen aan de cursussen en door aan te sluiten bij themaweken in een instelling, passend bij het ‘Just in time’ en ‘Just in the context’ leren.

E-Infuse stimuleert het interactief online leren over thema’s in de gezondheidszorg om een aantal redenen: het is een aantrekkelijke, enthousiasmerende, en effectieve manier om samen  te leren. Een wijze van praktijkgericht leren die bovendien niet aan plaats en tijd gebonden is, die kostenefficiënt is, en met thema’s waar iedere (aanstaande) zorgprofessional mee te maken heeft.

Ouderenzorg

Vanuit de KNMG is in 2012 het CGS project Ouderenzorg in de opleiding gestart. Tot eind 2016 heeft dit project zich beziggehouden met het genereren van meer aandacht voor de specifieke zorg voor kwetsbare ouderen in de medische vervolgopleidingen. Hier zijn twee online basiscursussen over zorg voor kwetsbare ouderen en een cursus over de transitie van de kwetsbare oudere patiënt tussen zorglijnen uit voortgekomen. Om deze cursussen na afloop van het project voort te kunnen zetten, zijn deze overgedragen aan E-Infuse, die ze vanaf dat moment aanbiedt.

Enkele reacties van voorgaande deelnemers over de ouderenzorg cursussen:

Een echte eyeopener!

Heel nuttig en heel toepasbaar. Vooral de hoofdstukken over delier en polyfarmacie vond ik erg  informatief.

Goed opgezette, interessante cursus waarbij de belangrijkste onderwerpen over kwetsbare ouderen langskomen. Informatie die voor iedere arts belangrijk is.

Menu