ACHTERGROND

E-Infuse is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als doel het aanbieden van Online Courses voor zorgprofessionals. Eén van de belangrijkste vereisten voor een succesvolle online course is dat er deelnemers meedoen met verschillende professionele achtergronden. Zo wordt er niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar geleerd. Net zoals in de praktijk.

Stichting E-Infuse is begin 2017 opgericht om de ontwikkelde courses met betrekking tot de zorg voor kwetsbare ouderen, ontwikkeling binnen het CGS-project Zorg voor kwetsbare ouderen” aan te kunnen blijven bieden.

Prof. dr. Harry van Goor (chirurg in het Radboudumc en voorzitter van het E-Infuse bestuur): “Wij hebben deze stichting opgericht om laagdrempelig, interactief en interprofessioneel en op plezierige wijze, direct in de praktijk toepasbare medisch kennis voor de professional beschikbaar te stellen. E-Infuse biedt aan een community of learners een online platform voor interactief leren die bestaat uit veelzijdige modules met discipline overstijgende thema’s zoals ouderenzorg, transitie in de zorg en kostenbewustzijn. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk zodat feedback en ‘best practices’ online nog in dezelfde cursus kunnen worden gedeeld. Hierdoor ontstaat exponentiele kennis vermeerdering wat niet wordt bereikt met e-learnings.’

E-infuse heeft zich in korte tijd een unieke positie verworven in het aanbieden van medische interactieve online courses. In de komende jaren zal het aanbod worden verbreed met thema’s zoals palliatieve zorg. Ook komen courses in het Engels beschikbaar. We willen de integratie met de dagelijkse praktijk nog meer vergroten door het stimuleren van deelname door het hele ziekenhuis of regionale huisartsorganisatie en aansluiting bij themaweken in een instelling passend bij het ‘Just in time’ en ‘Just in the context’ leren.

Wij willen het interactief online leren in de gezondheidszorg stimuleren als een aantrekkelijke, enthousiasmerende, effectieve, niet aan plaats en tijd gebonden, en goedkope wijze van gezamenlijk en praktijk gericht leren over thema’s in de zorg, waar iedere (aanstaande) zorgprofessional mee te maken heeft.

Ouderenzorg

Vanuit de KNMG is er in 2012 het CGS project ‘Ouderenzorg in de opleiding’ gestart. Tot eind 2016 heeft dit project zich beziggehouden met meer aandacht te genereren voor de specifieke zorg voor kwetsbare ouderen in de medische vervolgopleidingen. Een aantal van de producten die hieruit voortgekomen is zijn twee online basiscourses over zorg voor kwetsbare ouderen en een cursus over de transitie van de kwetsbare oudere patiënt tussen zorglijnen. Om deze cursussen na afloop van het project voort te kunnen zetten zijn deze overgedragen aan E-Infuse, die ze vanaf nu aanbiedt.

“Een echte eye-opener!”

“Heel nuttig en heel toepasbaar. Vooral de hoofdstukken over delier en polyfarmacie vond ik erg leuk en informatief.”

“Goed opgezette, interessante cursus waarbij de belangrijkste onderwerpen over kwetsbare ouderen langskomen. Informatie die voor iedere arts belangrijk is.”

Enkele reacties van voorgaande deelnemers over de ouderenzorg cursussen.