Bestuur E-Infuse

E-Infuse is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met een vrijwillig bestuur. De bestuursleden zijn:

Prof. dr. Harry van Goor

Chirurg Radboud UMC (voorzitter)

Dr. Eric van Dongen

Anesthesioloog St. Antonius Ziekenhuis (secretaris)

Benjamin Tomlow

Longarts Isala (penningmeester)

Het bestuur wordt ondersteund door:

Corry den Rooyen

Opleidingskundige (Projectmanager)

cdenrooyen@e-infuse.com

Karsten van Loon

Opleidingskundige (Projectbeheer en ontwikkelaar)

kavanloon@e-infuse.com

Paula Broersen

Opleidingskundige (Ontwikkelaar)

pbroersen@e-infuse.com