Kennis van zorgkosten – 2024

Course Access: 365 days access
Course Overview

Zorg kost geld, dat is voor iedereen duidelijk. Hoe zorgkosten tot stand komen en wie verantwoordelijk is voor welk deel is echter complex en voor de meeste medewerkers in de zorg onbekend. Desondanks heeft wel iedereen werkzaam in de zorg invloed op die kosten. Deze cursus gaat in op hoe de zorg in Nederland is geregeld en hoe kosten tot stand komen.

De hele cursus is er op gericht een basis over de opbouw van zorg en de bijgaande kosten te geven. De cursus is tot stand gekomen door het [Bewustzijnsproject](www.bewustzijnsproject.nl).