Leefstijlinterventies – 2024

Course Access: Lifetime
Course Overview

Overkoepelende
leerdoel: Deelnemers kunnen in interprofessioneel samenwerkingsverband de
behoefte/noodzaak voor leefstijlinterventies signaleren en kunnen patiënten
motiveren voor en leiden naar leefstijlinterventies.

Zij leren:

–       
leefstijlinterventies
als integraal onderdeel te zien van de zorg en de behandeling van een patiënt;

–       
binnen
een behandeling, informatie en advies te geven aan patiënten over een gezonde
leefstijl;

–       
te
identificeren wat een patiënt nodig heeft m.b.t. leefstijlzorg;

–       
kwetsbare
groepen voor een ongezonde leefstijl te herkennen en daarbij passende
communicatie toe te passen;

–        in te schatten wie en wat op welk moment nodig is
voor de zorg van de patiënt specifiek gericht op leefstijlinterventies en waar
nodig de patiënt doorverwijzen.