Palliatieve zorg – 2024

Course Access: Lifetime
Course Overview

E-Infuse biedt een online-cursus over palliatieve zorg aan van 5 weken lang, met een tijdsinvestering van gemiddeld 2 uur per week. De leerdoelen zijn:

 1. Herkennen en markeren van een patiënt met een levensbedreigende ziekte of kwetsbaarheid;
 2. Proactief zorg verlenen; structureel evalueren, bijstellen van palliatieve zorg in samenspraak met de patiënt en naasten (ook SDM);
  1. Waarden, wensen en behoeften van patiënt en naasten (partner, kind) in palliatieve fase in kaart kunnen brengen op basis van de vier dimensies (ACP);
  2. Prognose, beloop en behandelopties in kunnen schatten en kunnen bespreken (ACP);
  3. Kennen van veelvoorkomende symptomen binnen de palliatieve zorg en bijbehorend symptoommanagement;
  4. Signaleren van de stervensfase en kennen het beloop en beleid van de stervensfase;
  5. Kunnen nabestaanden begeleiden tijdens de nazorgfase en hen verwijzen zo nodig;
 3. Interprofessioneel samen kunnen werken met andere zorgprofessionals bij palliatieve zorg;
 4. Juridische kaders en rechten en plichten van een arts binnen palliatieve zorg kennen;
 5. Inzicht in eigen en culturele overtuigingen m.b.t. PZ, sterven en de dood.