Expert groep: Verpleegkundig perspectief

Wim van de Vrie

Docent Verpleegkundige Fontys

Vera Hogervorst

Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie Tergooi

Ron Warnier

Verpleegkundig specialist ouderenzorg MUMC+

Marjolein Groeneveld

Verpleegkundig consulent geriatrie Catharina