We gaan het anders doen

Jarenlang hebben we met vaste startdata gewerkt om de online interactie binnen onze cursussen te vergroten. Dit bleek een groot succes en heeft geleid tot interessante online discussies tussen specialisten vanuit een groot aantal verschillende centra en van verschillende disciplines.

Inmiddels weten veel specialisten (in opleiding) de E-Infuse-cursussen te vinden, zodat er niet alleen op vaste startmomenten, maar gedurende het hele jaar online interactie met andere cursusdeelnemers plaats kan vinden. Daarom zullen we vanaf februari 2024 afstappen van de vaste startdata. Deelnemers kunnen zich dan op ieder gewenst moment inschrijven voor een cursus naar keuze en daar dan gelijk mee starten. Het blijft net als voorheen nog steeds aan de deelnemer zelf om te bepalen hoe snel en wanneer de cursus doorlopen wordt. We adviseren echter wel bij elke cursus om een bepaalde doorlooptijd te respecteren voor het hoogste leerrendement.

Uiteraard blijven groepsinschrijvingen ook nog altijd mogelijk. Mail hiervoor naar info@e-infuse.com.


 

Integratie van onze cursussen in het eigen leermanagementsysteem

Het leerplatform Moodle, waar wij gebruik van maken, maakt het mogelijk om eenvoudig, via een zogeheten LTI-koppeling, onze online cursussen te integreren in het leermanagementsysteem van een organisatie. Dit vereenvoudigt niet alleen de administratie voor de cursisten, omdat ze niet meer apart hoeven in te schrijven en af te rekenen, maar het geeft de organisatie ook meer inzicht in de vorderingen van de eigen werknemers. Onder meer de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Internisten Vereniging hebben deze manier van cursussen aanbieden omarmd. Ook geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


 

Virtual Reality

E-Infuse is aan het verkennen of en hoe we Virtual Reality in zouden kunnen zetten in onze online cursussen. De afgelopen maanden hebben we met vier aios en artsen de VR-software motiverende gespreksvoering getest in het kader van onze online cursus Leefstijlinterventies, waarin het onderwerp aan bod komt. Met de VR-software en -bril kunnen cursisten daadwerkelijk gespreksvoering toepassen naast de kennis die wordt opgedaan in de online cursus.

Tijdens het O2PZ symposium hebben enkele deelnemers deze software ook getest, waarbij we gevraagd hebben welke toepassingen zij zien als Virtual Reality zou worden ingezet bij palliatieve zorg. Hieruit kwam naar voren dat het zinvol zou zijn om op deze manier gespreksvoering, zoals over proactieve zorgplanning en over symptoommanagement, te oefenen.

We zitten op dit moment nog echt in de verkennende fase, waarin de testers aangeven enthousiast te zijn over de vele mogelijkheden. Ze geven echter ook aan dat er nog een slag gemaakt moet worden in de ontwikkeling van de software voordat deze daadwerkelijk in het onderwijs ingezet kan worden. E-Infuse buigt zich de komende tijd over de resultaten van het onderzoek, zodat we weten wat de vervolgstappen zullen zijn.


 

Wij waren aanwezig bij het O2PZ symposium

Tijdens het O2PZ symposium op 18 april 2023 stond het thema Onderwijs over palliatieve zorg centraal. In een zogenaamde snoepwinkel konden verschillende organisaties, waaronder E-Infuse, deelnemers in twee workshoprondes laten ‘snoepen’ van allerlei vormen onderwijs over palliatieve zorg, en met elkaar inspirerende gesprekken aan gaan.

Susanna Bakker en Paula Broersen hebben een kijkje gegeven in onze online cursus Palliatieve zorg die door de deelnemers  enthousiast is ontvangen vanwege het interdisciplinaire karakter, de opbouw en het laagdrempelige karakter ervan.


 

 

Best practice Waardegedreven zorg

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft de online cursus Waardegedreven zorg breed weggezet binnen de organisatie. Niet alleen arts- assistenten en specialisten, maar ook andere zorgprofessionals zoals klinisch verloskundigen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistents volgden samen de cursus. Lees er hier meer over.


 

Tien tips voor opleiders

Onze online cursussen vormen de opmaat naar interprofessionele samenwerking, naar leren van en met elkaar. En dan is alleen een computer aanzetten niet voldoende. Je haalt immers meer rendement uit de cursus door deze in de organisatie in te bedden. We hebben een aantal tips op een rijtje gezet die je daar bij kunnen helpen.


 

 

Best practice Transitie van de kwetsbare oudere patiënt

Vijftig artsen (in opleiding) vanuit verschillende specialismen volgden samen de online cursus Transitie van de kwetsbare oudere patiënt.

De deelnemers vertellen hier onder meer over de organisatie van de online cursus en wat deze hen gebracht heeft.


 

 

*|MC:SUBJECT|*
NIEUWSBRIEF
_________________________________

DECEMBER 2022
Beste wensen en goede voornemens
Aan het eind van het jaar is het een goede gewoonte om terug te kijken op wat we met elkaar gedaan hebben in de afgelopen maanden. Voor ons stond het jaar vooral in het teken van het finetunen en geven van onze bestaande cursussen en het onder de knie krijgen van een nieuw leerplatform (verderop meer hierover). We lanceerden de cursus Doen of Laten en ontwikkelden Welzijn op Recept, de cursus die het startschot vormt voor verkenningen in een ander domein dan alleen dat van het ziekenhuis.
Eind december is ook het moment waarop we goede voornemens maken. We doen u graag een prima voornemen aan de hand: verrijk uw kennis en volg eens een van onze interactieve online cursussen. 
Ons goede voornemen? Bestuursvoorzitter van E-Infuse Harry van Goor is daar duidelijk over: “Als je echt impact wilt hebben op gezondheid, ziekte en welzijn dan is burgereducatie waarschijnlijk dé manier om dat te bewerkstelligen. Dat wordt de volgende stap in de ontwikkeling van E-Infuse.” 
Tot slot wenst het team van E-Infuse u en uw dierbaren heel fijne dagen, waarbij we de hoop uitspreken u volgend jaar weer te mogen ontmoeten. 
 
E-Infuse blijft in beweging!
Een ieder die E-Infuse kent, krabt zich misschien achter de oren bij het nieuws van een samenwerking met het Landelijke kennisnetwerk Welzijn op Recept. Want hoezo een cursus in het sociaal domein, E-Infuse is er toch voor professionals in de ziekenhuizen? En wat houdt Welzijn op Recept eigenlijk in? Deze vragen kunnen het beste beantwoord worden door de mensen die het weten: Harry van Goor, Miriam Heijnders en Jan Joost Meijs (Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept). In een gezamenlijk interview doen ze uit de doeken wat de bedoeling van de samenwerking en van deze nieuwe cursus is.  Lees het interview hier.
 
Producten die ontzorgen
Onze cursussen vormen een goede aanvulling op het discipline overstijgend onderwijs bestemd voor een vakgroep, een instelling of een regionaal samenwerkingsverband. Met onze online cursussen (al dan niet geïntegreerd in de eigen lesomgeving) en fysieke bijeenkomsten kunnen wij een kant-en-klaar oplossing bieden ter ondersteuning bij het DOO. Het grote voordeel van deze vorm van blended learning is dat onze cursussen de deelnemers allemaal op hetzelfde kennisniveau brengen, zodat de fysieke DOO-sessies zich vooral kunnen richten op de toepasbaarheid in de eigen praktijk aan de hand van eigen casuïstiek.
We weten overigens dat cursisten veel belang hechten aan deze (fysieke) inleidende en afrondende bijeenkomsten, maar we realiseren ons ook dat de organisatie ervan nogal wat voeten in de aarde kan hebben. Daarom nemen we die ook graag uit handen. Neem gerust eens contact op om hier meer over te weten te komen.
 
Integratie van onze cursussen in uw leermanagementsysteem
E-Infuse maakt sinds dit jaar gebruik van het leerplatform Moodle. Hierdoor is het mogelijk geworden om eenvoudig, via een zogeheten LTI-koppeling, onze online cursussen te integreren in het leermanagementsysteem van een organisatie. Dit vereenvoudigt niet alleen de administratie voor de cursisten, omdat ze niet meer apart hoeven in te schrijven en af te rekenen, maar het geeft de organisatie ook meer inzicht in de vorderingen van de eigen werknemers. De Federatie Medisch Specialisten heeft inmiddels de cursus Leefstijlinterventies gekoppeld aan de eigen leeromgeving, zodat verenigingen de cursus makkelijk kunnen zien en zich er direct voor kunnen opgeven. 
 
LinkedIn
Volg je ons al op LinkedIn? Het is een makkelijke manier om even herinnerd te worden aan de cursussen die van start gaan!

Welzijn op Recept
30 januari 2023
 
Het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
6 februari 2023 | 8 mei 2023

Leefstijlinterventies
6 februari 2023 | 8 mei 2023

Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
6 februari 2023 | 8 mei 2023

Doen of Laten? 
27 februari 2023 | 22 mei 2023

Waardegedreven zorg en verandermanagement
27 februari 2023 | 22 mei 2023

Palliatieve zorg
27 februari 2023 | 22 mei 2023

Kennis van zorgkosten 
27 februari 2023 | 22 mei 2023

Transitie van de kwetsbare oudere patiënt
 13 maart 2023


We voegen continu nieuwe startdata toe, het meest recente overzicht vind je hier: www.e-infuse.com
Inschrijven

Meer informatie?

Wil je meer weten over de cursussen die we aanbieden? Bezoek dan eens onze website www.e-infuse.com waar alle informatie terug te vinden is.

Copyright © 2018 E-Infuse, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@e-infuse.com

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list

Best practice Jeroen Bosch Ziekenhuis

De artsen (in opleiding) en de verpleegkundig specialisten van de afdeling Maag-darm-leverziekten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis volgden samen de online cursus Leefstijlinterventies.

René van Aerts (aios) en Bob Scheffer (maag-darm-lever-arts en opleider) vertellen hier over hun ervaring met deze online cursus en wat deze hen en de collega’s gebracht heeft.

Niets gevonden.

Menu