ONLINE CURSUSSEN

E-Infuse biedt verschillende online cursussen aan. Deze cursussen zijn met name geschikt voor medisch specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Alle cursussen draaien op het platform FutureLean en blijven na eerste aanmelding onbeperkt beschikbaar voor de deelnemer.

Basiscursussen zorg voor kwetsbare ouderen

Er worden twee basiscursussen over de zorg van kwetsbare ouderen aangeboden. Inhoudelijk zijn de twee vergelijkbaar, maar het verschil zit in de aangedragen casuïstiek. De cursus Het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen heeft iedereen die betrokken is bij het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen als doelgroep, terwijl de cursus Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief zich meer richt op iedereen die vanuit beschouwend perspectief met deze doelgroep te maken heeft.

Om de in de cursus opgedane kennis zo goed mogelijk in praktijk te brengen is de  Handreiking online course ouderenzorg beschikbaar.

Transitie van de kwetsbare oudere patiënt

De cursus Transitie van de kwetsbare oudere patiënt verdiept de aanwezige kennis van de zorg voor kwetsbare ouderen. Er is in deze cursus met name aandacht voor de transitie tussen de verschillende zorglijnen en zorgprofessionals. Daarmee is deze cursus niet alleen geschikt voor ziekenhuis specialisten maar ook voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Kennis van zorgkosten

De cursus Kennis van zorgkosten is tot stand gekomen in samenwerking met het BewustzijnsprojectGedurende vier weken wordt ingegaan op de kosten in de zorg en de rol die de medisch specialist daar in speelt. Het belang van goed registreren komt aan bod, maar ook de vraag hoeveel een behandeling mag kosten, en wat de consequenties zijn van een dure behandeling op andere patiënten en zorgverleners. De stichting Medical Business heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze cursus.

Waardegedreven zorg & Verandermanagment

De cursus Waardegedreven zorg & Verandermanagment is in samenwerking met het Bewustzijnsproject ontwikkeld. Santeon heeft vanuit het Value Based Healthcare project belangrijke inhoud aangereikt. In deze cursus komen de basisprincipes van waardegedreven zorg aan bod met daarnaast een introductie in verandermanagement om zo beoogde verbeterprojecten ook daadwerkelijk tot een succes te kunnen maken.

Zorg rondom postinfectieuze ziekten: van Q-koorts naar COVID-19

De cursus Zorg rondom postinfectieuze ziekten: van Q-koorts naar COVID-19 is tot stand gekomen in samenwerking met Q-support. Deze cursus vult een lacune in de kennis van zorgprofessionals voor wie de gevolgen van infectieziekten vaak nog relatief onbekend terrein zijn. Er is aandacht voor de fysieke, mentale en sociale gevolgen die een infectieziekte heeft op patiënten en de impact ervan op het dagelijks functioneren, de sociale contacten en de positie op de arbeidsmarkt.

 

Menu