ONLINE CURSUSSEN

E-Infuse biedt verschillende online cursussen aan. Deze cursussen zijn met name geschikt voor medisch specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Basiscursussen zorg voor kwetsbare ouderen

We bieden twee basiscursussen over de zorg van kwetsbare ouderen aan. Inhoudelijk zijn de twee vergelijkbaar, maar het verschil zit in de aangedragen casuïstiek. De cursus Het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen heeft iedereen die betrokken is bij het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen als doelgroep, terwijl de cursus Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief zich meer richt op iedereen die vanuit beschouwend perspectief met deze doelgroep te maken heeft.

Om de in de cursus opgedane kennis zo goed mogelijk in praktijk te brengen is de Handreiking online course ouderenzorg beschikbaar.

Transitie van de kwetsbare oudere patiënt

Deze cursus verdiept de aanwezige kennis van de zorg voor kwetsbare ouderen. Er is in deze cursus met name aandacht voor de transitie tussen de verschillende zorglijnen en zorgprofessionals. Daarmee is deze cursus niet alleen geschikt voor ziekenhuis specialisten maar ook voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Kennis van zorgkosten

De cursus Kennis van zorgkosten is tot stand gekomen in samenwerking met het BewustzijnsprojectGedurende vier weken wordt ingegaan op de kosten in de zorg en de rol die de medisch specialist daar in speelt. Het belang van goed registreren komt aan bod, maar ook de vraag hoeveel een behandeling mag kosten, en wat de consequenties zijn van een dure behandeling op andere patiënten en zorgverleners. De stichting Medical Business heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze cursus.

Waardegedreven zorg & Verandermanagment

De cursus Waardegedreven zorg & Verandermanagment is in samenwerking met het Bewustzijnsproject ontwikkeld. Santeon heeft vanuit het Value Based Healthcare project belangrijke inhoud aangereikt. In deze cursus komen de basisprincipes van waardegedreven zorg aan bod met daarnaast een introductie in verandermanagement om zo beoogde verbeterprojecten ook daadwerkelijk tot een succes te kunnen maken.

Leefstijlinterventies

Het integreren van leefstijl in het gesprek in de spreekkamer kan effect hebben op het verdere beloop van een ziekte en op de kwaliteit van leven. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten de cursus Leefstijlinterventies. Hierin zetten we niet alleen op een rijtje wat een leefstijlinterventie is, maar reiken we ook de nodige handvatten aan om deze in praktijk te kunnen brengen.

Palliatieve Zorg

Bijna iedere zorgverlener krijgt er mee te maken: mensen die niet meer te genezen zijn. Maar als genezen niet meer tot de mogelijkheden hoort, dan betekent dat niet dat je rol als arts is uitgespeeld. Het leveren van zorg bestaat dan uit het optimaliseren van de kwaliteit van leven van je patiënt én diens naasten. We laten in deze cursus de basisbeginselen van palliatieve zorg aan bod komen, en helpen je op weg in dit onderwerp.

Doen of Laten?

We ontwikkelden samen met het programma Doen of Laten een cursus met dezelfde naam. Een arts moet dagelijks situaties beoordelen en (samen met de patiënt) keuzes maken om de juiste zorg te kunnen leveren. Die keus wordt mede bepaald door de vraag of we iets moeten doen of juist laten. Want soms is de juiste keus laten of de conservatieve behandeling inzetten. In deze cursus leer je waarom het belangrijk is om soms terughoudend te zijn, waarom dat ook moeilijk kan zijn en hoe je hiermee om kunt gaan in de praktijk.

Menu