ONLINE COURSES

Basiscursussen zorg voor kwetsbare ouderen

Deze cursussen zijn met name geschikt voor medisch specialisten, A(N)IOS, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Er worden twee basiscursussen over kwetsbare ouderen aangeboden. Inhoudelijk zijn de twee vergelijkbaar aan elkaar, het grootste verschil zit in de aangedragen casuïstiek. Eén is gericht op iedereen die betrokken is bij het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen, terwijl de ander zich meer richt op iedereen die vanuit beschouwend perspectief met deze doelgroep te maken heeft.

  • Het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
  • Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief

Om de cursus zo goed mogelijk in de praktijk te implementeren is er de Handreiking online course ouderenzorg beschikbaar die uw opleidingsgroep kan helpen het geleerde naar de praktijk te vertalen.

Transitie van de kwetsbare oudere patiënt

Deze cursus betreft een verdieping op de zorg voor kwetsbare ouderen. Er is in deze cursus met name aandacht voor de transitie tussen de verschillende zorglijnen en zorgprofessionals. Daarmee is deze cursus uitermate geschikt voor zowel ziekenhuis specialisten als huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Kennis van zorgkosten

In samenwerking met het ‘Bewustzijnsproject’ is deze cursus tot stand gekomen. In vier weken wordt ingegaan op de kosten in de zorg en de rol daarin van de medisch specialist. Onder andere het belang van goed registeren komt aan bod, maar ook hoeveel een behandeling mag kosten en wat de consequenties zijn van een dure behandeling op andere patiënten en zorgverleners.