Kennis van zorgkosten

De cursus Kennis van zorgkosten is een online cursus over de financiering van zorg in Nederland. Naast kennis over het Nederlandse zorgstelsel en het werken met DBC heeft deze cursus tot doel medisch specialisten (in opleiding) bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de kostenbeheersing in de zorg. Deze cursus is tot stand gekomen door het Bewustzijnsproject.

Praktische zaken

  • Doelgroep: medisch specialisten, a(n)ios (en een ieder die denkt aan te sluiten bij de doelgroep);
  • Tijdsduur en tijdsinvestering: de cursus bestaat uit een aantal blokken. Ieder blok heeft een studielast van één tot twee uur en kan op een zelfgekozen moment doorlopen worden. We raden aan om tussen de blokken de tijd te nemen om te reflecteren op dat wat in de cursus aan bod is gekomen. Onze ervaring is dat dit het leerrendement enorm vergroot;
  • Accreditatie: 4 ABAN punten (cluster 2);
  • Kosten: € 75 voor alle deelnemers.

Goede basis van uiteenlopende zaken omtrent financiering in de zorg. Met name de videocolleges in week 4 waren erg verhelderend en goed.

Deelnemer

Menu