Kennis van zorgkosten

De cursus Kennis van zorgkosten is een online cursus over de financiering van zorg in Nederland. Naast kennis over het Nederlandse zorgstelsel en het werken met DBC heeft deze cursus tot doel medisch specialisten (in opleiding) bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de kostenbeheersing in de zorg. Deze cursus is tot stand gekomen door het Bewustzijnsproject.

Praktische zaken

  • Doelgroep: medisch specialisten, a(n)ios (en een ieder die denkt aan te sluiten bij de doelgroep);
  • Tijdsduur: 4 weken (we raden aan de weekstructuur te volgen, u kunt echter ook alles op een zelfgekozen moment doorlopen);
  • Tijdsinvestering: 1,5 tot 2 uur per week (de cursus kan op zelfgekozen momenten gedurende die week doorlopen worden);
  • Accreditatie: 4 ABAN punten (cluster 2);
  • Kosten: € 75 voor alle deelnemers.

Goede basis van uiteenlopende zaken omtrent financiering in de zorg. Met name de videocolleges in week 4 waren erg verhelderend en goed.

Deelnemer

Menu