Transitie van de kwetsbare oudere patiënt – 2024

95.00

Associated Courses
Betalen
Categorie:

Beschrijving

De kwetsbare oudere patiënt komt vaak met vele verschillende zorgprofessionals in contact. Door de veelal wisselende contacten staat de optimale zorgverlening soms onder druk: er kan onduidelijkheid ontstaan welke specialist wat heeft afgesproken met de patiënt en door de kwetsbaarheid is de patiënt niet altijd in staat zelf de volledige regie te nemen. Om de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren is goede afstemming tussen zorgprofessionals absoluut noodzakelijk.

In de huidige praktijk gaat de transitie van de kwetsbare oudere patiënt tussen verschillende zorgprofessionals niet altijd naar behoren. Informatie over de patiënt raakt verloren tussen de verschillende zorglijnen en beleid wordt niet op elkaar afgestemd. Deze online cursus over ‘de Transitie van de kwetsbare oudere patiënt’ geeft aandacht aan hoe de zorg in de toekomst beter op elkaar afgestemd kan worden.

Tijdens de cursus staan Advance Care Planning, Functioneren van de kwetsbare oudere patiënt en Medicatieoverdracht centraal. Middels herkenbare casuïstiek, expert talks en good practices wordt het belang van optimale transitie in de zorg toegelicht en worden handvaten aangeboden voor het bewerkstelligen van deze zorg in de eigen praktijk.

Menu