Verpleegkundig perspectief: zorg voor kwetsbare ouderen

In navolging van de online courses over kwetsbare ouderen voor medisch specialisten is er nu een aparte cursus ontwikkeld door en voor het verpleegkundig domein. Doel van de online course is het vergroten van kennis en inzicht in de verpleegkundige zorg voor de kwetsbare, oudere patiënt. Kwetsbare ouderen, een groeiende bevolkingsgroep, hebben vaak te kampen met een complexe mix van multi-morbiditeit en multi-functieproblematiek. De meeste verpleegkundigen zijn daar nog onvoldoende voor opgeleid. Het vergt een andere manier van denken, waarbij geleerd kan worden van elkaar en van verpleegkundigen die de doelgroep ouderen als specialisatie hebben.

De course bestaat uit herkenbare casuïstiek, expert talks, praktijkopdrachten en handige tools en activiteiten voor in de praktijk. Deelnemers worden uitgenodigd om via fora in discussie te gaan en hun ervaringen met peers en docenten te delen. Iedere week staat een ander thema rondom de zorg en behandeling van kwetsbare oudere patiënten centraal:

• Kwetsbaarheid
• Cognitieve stoornissen
• Functionele achteruitgang
• Polyfarmacie
• Samen beslissen
De laatste week wordt afgesloten met een toets met vragen aan de hand van casuïstiek. Om de onderwerpen van deze course te koppelen aan het dagelijkse werk en onderwijs is er een handreiking ontwikkeld, deze kunt u hier vinden: Handreiking kwetsbare ouderen vanuit verpleegkundige perspectief

INSCHRIJVEN

Praktische zaken

  • Doelgroep: Verpleegkundigen (en overige die denken aan te sluiten bij de doelgroep)
  • Tijdsduur: 5 weken (aangeraden wordt de weekstructuur te volgen, u kunt echter alles op eigen moment doorlopen)
  • Tijdsinvestering: 1,5 tot 2 uur per week, de cursus kan op eigen momenten gedurende de week doorlopen worden.
  • Inschrijven: schrijf u nu hier in.
  • Accreditatie: 10 punten Verpleegkundigen, 5 punten voor Verpleegkundig Specialisten
  • Kosten: € 95 voor alle deelnemers. Na succesvolle afronding wordt een certificaat verleend. Zodra accreditatie is goedgekeurd zal met dit certificaat accreditatie kunnen worden toegekend.