Verpleegkundig perspectief: zorg voor kwetsbare ouderen

In navolging van de online cursussen over kwetsbare ouderen voor medisch specialisten heeft E-Infuse een aparte cursus ontwikkeld door en voor het verpleegkundig domein. Het doel van deze online cursus is het vergroten van kennis van en inzicht in de verpleegkundige zorg voor de kwetsbare, oudere patiënt. Kwetsbare ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep die vaak te kampen heeft met een complexe mix van multi-morbiditeit en multi-functieproblematiek. De meeste verpleegkundigen zijn daar nog onvoldoende voor opgeleid. Het vergt een andere manier van denken, die geleerd kan worden van elkaar en van verpleegkundigen die de doelgroep ouderen als specialisatie hebben.

De cursus bestaat uit herkenbare casuïstiek, expert talks, praktijkopdrachten en handige tools en activiteiten voor in de praktijk. Deelnemers worden uitgenodigd om via fora in discussie te gaan en hun ervaringen met collega’s en docenten te delen. Iedere week staat een ander thema rondom de zorg en behandeling van kwetsbare oudere patiënten centraal. De onderwerpen die aan bod komen zijn kwetsbaarheid, cognitieve stoornissen, functionele achteruitgang, polyfarmacie en samen beslissen.
Ter afsluiting wordt er in de laatste week een toets met vragen aan de hand van casuïstiek afgenomen. Om de onderwerpen van deze cursus te koppelen aan het dagelijkse werk en onderwijs is een handreiking ontwikkeld, die u hier kunt vinden: 
Handreiking kwetsbare ouderen vanuit verpleegkundig perspectief.

Praktische zaken

  • Doelgroep: verpleegkundigen (en een ieder die denkt aan te sluiten bij de doelgroep);
  • Tijdsduur: 5 weken (we raden aan de weekstructuur te volgen, u kunt echter ook alles op een zelfgekozen moment doorlopen);
  • Tijdsinvestering: 1,5 tot 2 uur per week (de cursus kan op zelfgekozen momenten gedurende die week doorlopen worden);
  • Accreditatie: na succesvolle afronding wordt accreditatie toegekend: 10 punten voor verpleegkundigen, 5 punten voor verpleegkundig specialisten;
  • Kosten: € 95 voor alle deelnemers.
Menu