Waardegedreven zorg & Verandermanagement

In aanvulling op de cursus Kennis van zorgkosten heeft het Bewustzijnsproject een volgende cursus samengesteld waarbij waardegedreven zorg centraal staat. In deze cursus wordt ingegaan op wat waardegedreven zorg inhoudt en hoe medische professionals deze kunnen toepassen in de eigen praktijk. Aangezien het veranderen van de eigen praktijk complex kan zijn, besteden we in deze cursus ook ruim aandacht aan verandermanagment en wat u moet ondernemen om tot succesvolle veranderingen te komen.

Praktische zaken

  • Doelgroep: medisch specialisten, a(n)ios (en een ieder die denkt aan te sluiten bij de doelgroep);
  • Tijdsduur: 4 weken (we raden aan de weekstructuur te volgen, u kunt echter ook alles op een zelfgekozen moment doorlopen);
  • Tijdsinvestering: 1,5 tot 2 uur per week (de cursus kan op zelfgekozen momenten gedurende die week doorlopen worden);
  • Accreditatie: na succesvolle afronding wordt accreditatie toegekend: 6 ABAN punten (algemene cluster 1, 2 en 3); 5 ABAN punten (verpleegkundig specialisten).
  • Kosten: € 75,- voor alle deelnemers.
Menu