Waardegedreven zorg & Verandermanagement

In aanvulling op de cursus ‘Kennis van zorgkosten’ heeft het Bewustzijnsproject een volgende cursus gecreëerd waarbij ‘Waardegedreven zorg’ centraal staat. In deze cursus wordt ingegaan wat waardegedreven zorg inhoudt en hoe medische professionals dit kunnen toepassen in de eigen praktijk. Het veranderen van de eigen praktijk kan complex zijn, daarom wordt in deze cursus ook ruim aandacht gegeven aan verandermanagment en hoe u dit kunt toepassen om tot succesvolle veranderingen te komen.

Praktische zaken

  • Doelgroep: Medisch specialisten, a(n)ios (en overige die denken aan te sluiten bij de doelgroep)
  • Tijdsduur: 4 weken (aangeraden wordt de weekstructuur te volgen, u kunt echter alles op eigen moment doorlopen)
  • Tijdsinvestering: 1,5 tot 2 uur per week, de cursus kan op eigen momenten gedurende de week doorlopen worden.
  • Inschrijven: schrijf u nu hier in
  • Accreditatie: 5 ABAN punten
  • Kosten: € 75,-