Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Ze zijn vaak het gevolg van onderliggende sociaal maatschappelijke problemen, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid, of financiële problemen.

Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar een welzijnscoach. Deze besteedt vooral aandacht aan de zaken waar iemand weer blij van wordt en energie van krijgt.  De welzijnscoach zoekt naar manieren om de patiënt/cliënt sociaal te activeren en weer met andere mensen te verbinden. Mensen gaan weer mee  doen in het maatschappelijke leven, zodat het welbevinden en de zelfredzaamheid van de patiënt/cliënt toenemen en de zorgvraag bij de huisarts afneemt.

Wat?

In deze basiscursus kan iedere eerstelijnszorgverlener leren wat het inhoudt om te werken met Welzijn op Recept en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk. Je leert de basisprincipes van Welzijn op Recept die je als huisarts nodig hebt om voor de juiste patiënt op het juiste moment een welzijnsrecept uit te kunnen schrijven.

Je leert wat het belang is van betekenisvolle relaties voor iemands gezondheid en welbevinden en gaat zelf aan de slag met het zogenaamde ‘andere gesprek’ (bijvoorbeeld met het spinnenweb van Positieve Gezondheid of het 4D model van Krachtige Basiszorg). Daarnaast komen alle ins en outs van Welzijn op Recept aan bod: de doelgroep, het verwijzen, het registeren en de beste manier van samenwerken. Na het afronden van de cursus weet je op welke manier je zelf aan de slag kunt gaan om Welzijn op Recept vorm te geven tijdens het consult en binnen de samenwerking met de welzijnscoach en de gemeente.

Praktische zaken

  • Doelgroep: de online cursus is in eerste instantie bedoeld voor huisartsen;
  • Tijdsinvestering: de gemiddelde tijdsinvestering in de online cursus is zes uur. Je kunt daarvan vier uur op een zelfgekozen moment doorlopen, de resterende twee uur worden ingevuld met twee online bijeenkomsten. Daarnaast zijn er praktijkopdrachten die je op een zelfgekozen moment in de praktijk kunt uitvoeren. Deze zullen naar verwachting maximaal twee uur in beslag nemen;
  • Accreditatie: wordt aangevraagd;
  • Kosten: de inschrijfkosten zijn € 225,-. Dit is inclusief het handboek Welzijn op Recept à € 29,95 dat je na aanmelding thuisgestuurd krijgt.
Menu