Expert groepen

De online courses worden niet alleen gevolgd, maar ook gevormd door mensen uit de praktijk. Deze zorgprofessionals zijn vertegenwoordigd in expertgroepen die meerdere keren per jaar bijeenkomen om de huidige online courses te evalueren en daar waar nodig aan te passen.