Zorg rondom postinfectieuze ziekten: van Q-koorts naar COVID-19

De kans dat u als zorgprofessional in de eerste lijn te maken krijgt met het complexe ziektebeeld na een infectieziekte wordt groter. Maar herkent u deze postinfectieuze klachten ook en weet u deze te behandelen?

Al voordat COVID-19 de wereld wakker schudde, beslisten de stichting E-Infuse en Q-support de krachten te bundelen om het langdurige herstel na infectieziekten meer onder de aandacht te brengen. Ingehaald door de actualiteit kreeg het thema de hoogste prioriteit met als resultaat de totstandkoming van de online cursus De zorg rondom postinfectieuze klachten: van Q-koorts naar COVID-19.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de fysieke, mentale en sociale gevolgen die een infectieziekte heeft op de patiënt en de impact ervan op het dagelijks functioneren, de sociale contacten en de positie op de arbeidsmarkt.

De cursus vult een lacune op in de kennis van zorgprofessionals in de eerste lijn voor wie de gevolgen van infectieziekten vaak nog relatief onbekend terrein zijn.

Praktische zaken

  • Doelgroep: huisartsen, bedrijfsartsen en andere geïnteresseerde eerstelijns zorgprofessionals die te maken kunnen krijgen met het complexe ziektebeeld na een infectieziekte
  • Tijdsduur: 4 weken (we raden aan de weekstructuur te volgen, u kunt echter alles op eigen moment doorlopen)
  • Tijdsinvestering: +/- 1,5 uur per week
  • Accreditatie:  6 ABC1 punten
  • Kosten: € 75 voor alle deelnemers.

Er is een postinfectieus problemenpakket ontstaan, dat alle beroepsgroepen aangaat

Alfons Olde Loohuis

Het is belangrijk dat deelnemers de kennis en vaardigheden die ze vandaag leren, morgen kunnen toepassen.

Harry van Goor

Menu