Doen of laten?

We hebben samen met het programma Doen of laten? een cursus ontwikkeld om deelnemers bewust te maken van het belang van terughoudendheid bij sommige vormen van zorg. Deze cursus stimuleert deelnemers om kritisch te kijken naar hun eigen handelen, en het voortouw te nemen om niet-gepaste zorg te verminderen.

Praktische zaken

  • Doelgroep: de online cursus is in eerste instantie bedoeld voor medisch specialisten (in opleiding)
  • Tijdsduur en tijdsinvestering: de cursus bestaat uit een aantal blokken. Ieder blok heeft een studielast van één tot twee uur en kan op een zelfgekozen moment doorlopen worden. We raden aan om tussen de blokken de tijd te nemen om te reflecteren op dat wat in de cursus aan bod is gekomen. Onze ervaring is dat dit het leerrendement enorm vergroot.
  • Accreditatie: 5 ABAN accreditatiepunten voor cluster 2
  • Kosten: € 75

Menu