Transitie van de kwetsbare oudere patiënt

Aanvullend op de basiscursussen over de zorg voor kwetsbare oudere patiënten is er een cursus over de transitie van deze patiëntengroep ontwikkeld. Ervaring leert dat de overdracht van patiënten vaak een kwetsbaar moment is waarop belangrijke informatie verloren kan gaan, wat mogelijk leidt tot een niet optimaal beleid. Bij kwetsbare ouderen kunnen de gevolgen van een dergelijke overdracht groot zijn, vandaar extra aandacht voor deze transitie.

In samenwerking met Huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde en Medisch specialisten is gekeken waar de knelpunten zitten in de transitie. Op basis hiervan is een online course samengesteld die aandacht heeft voor Advance Care Planning, Functieverlies en Medicatieoverdracht. Tijdens de cursus wordt vooral gezocht naar discussie tussen de deelnemers. Door middel van herkenbare casuïstiek zult u uitgedaagd worden mee te denken over hoe transitie van kwetsbare oudere patiënten tussen thuissituatie, ziekenhuis en verpleeghuis zo goed mogelijk kan verlopen.

Praktische zaken

  • Doelgroep: Geneeskundig specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants (en overige die denken aan te sluiten bij de doelgroep)
  • Tijdsduur: 3 weken (aangeraden wordt de weekstructuur te volgen, u kunt echter alles op eigen moment doorlopen)
  • Tijdsinvestering: 1,5 tot 2 uur per week, de cursus kan op eigen momenten gedurende de week doorlopen worden.
  • Inschrijven: schrijf u nu hier in.
  • Accreditatie: 4 ABAN GAIA punten voor specialisten (inclusief ABC1)
    Kosten: € 95 voor alle deelnemers. Na succesvolle afronding wordt accreditatie toegekend.

‘Ik vond heel goed aan de cursus dat het mogelijk was om met andere specialismen te kunnen discussiëren om zo inzicht te krijgen in hoe anderen tegen bepaalde onderwerpen aankijken.’

Deelnemer