Transitie van de kwetsbare oudere patiënt

E-Infuse heeft, als aanvulling op de basiscursussen over de zorg voor kwetsbare oudere patiënten, een cursus over de transitie van deze patiëntengroep ontwikkeld. De ervaring leert dat de overdracht van patiënten vaak een kwetsbaar moment is, waarop belangrijke informatie verloren kan gaan, met mogelijk een minder optimaal beleid tot gevolg. Bij kwetsbare ouderen kunnen de gevolgen van een dergelijke overdracht groot zijn, vandaar dat we extra aandacht besteden aan deze transitie.

In samenwerking met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten hebben we gekeken waar de knelpunten zitten in de transitie. Op basis hiervan is een online cursus samengesteld die aandacht heeft voor Advance Care Planning, functieverlies en medicatieoverdracht. Tijdens de cursus wordt vooral gezocht naar discussie tussen de deelnemers. We dagen u aan de hand van herkenbare casuïstiek uit mee te denken over de manier waarop de transitie van kwetsbare oudere patiënten tussen thuissituatie, ziekenhuis en verpleeghuis zo goed mogelijk kan verlopen.

Praktische zaken

  • Doelgroep: geneeskundig specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants (en een ieder die denkt aan te sluiten bij de doelgroep);
  • Tijdsduur en tijdsinvestering: de cursus bestaat uit een aantal blokken. Ieder blok heeft een studielast van één tot twee uur en kan op een zelfgekozen moment doorlopen worden. We raden aan om tussen de blokken de tijd te nemen om te reflecteren op dat wat in de cursus aan bod is gekomen. Onze ervaring is dat dit het leerrendement enorm vergroot;
  • Accreditatie: na succesvolle afronding wordt accreditatie toegekend: 6 ABAN GAIA punten voor specialisten (inclusief ABC1);
  • Kosten: € 95 voor alle deelnemers.

Ik vond heel goed aan de cursus dat het mogelijk was om met andere specialismen te kunnen discussiëren om zo inzicht te krijgen in hoe zij tegen bepaalde onderwerpen aankijken.

Deelnemer

Menu