Het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen

In de huidige medische vervolgopleiding en de bijscholingen voor medisch specialisten is er onvoldoende aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt. E-Infuse heeft daarom een online cursus ontwikkeld voor hen die betrokken zijn bij het perioperatieve en operatieve traject. Het doel van deze cursus is om kennis over deze groeiende groep patiënten te vergroten en meer inzicht te krijgen in de uitdagingen voor, tijdens en na een operatieve ingreep.

Praktische zaken

  • Doelgroep: medisch specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants (en een ieder die denkt aan te sluiten bij de doelgroep);
  • Tijdsduur en tijdsinvestering: de cursus bestaat uit een aantal blokken. Ieder blok heeft een studielast van één tot twee uur en kan op een zelfgekozen moment doorlopen worden. We raden aan om tussen de blokken de tijd te nemen om te reflecteren op dat wat in de cursus aan bod is gekomen. Onze ervaring is dat dit het leerrendement enorm vergroot;
  • Accreditatie: na succesvolle afronding wordt accreditatie toegekend: ABAN punten voor specialisten, voor PA en voor VS zijn in heraanvraag;
  • Kosten: € 160 voor alle deelnemers.

Deze cursus maakt je bewust van de verschillende aspecten waar je in de kliniek op moet letten bij de zorg voor de oudere patiënt. Vooral de behandeling van het begrip kwetsbaarheid, en de manier waarop shared decision making aangepakt moet worden bij multiproblematiek en polyfarmacie waren leerzaam.

Deelnemer

Menu