Het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen

In de huidige medische vervolgopleiding en de bijscholingen voor medisch specialisten is er onvoldoende aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt. E-Infuse heeft daarom een online cursus ontwikkeld voor hen die betrokken zijn bij het perioperatieve en operatieve traject. Het doel van deze cursus is om kennis over deze groeiende groep patiënten te vergroten en meer inzicht te krijgen in de uitdagingen voor, tijdens en na een operatieve ingreep.

Praktische zaken

  • Doelgroep: medisch specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants (en een ieder die denkt aan te sluiten bij de doelgroep);
  • Tijdsduur: 6 weken (we raden aan de weekstructuur te volgen, u kunt echter ook alles op een zelfgekozen moment doorlopen);
  • Tijdsinvestering: 1,5 tot 2 uur per week (de cursus kan op zelfgekozen momenten gedurende die week doorlopen worden);
  • Accreditatie: na succesvolle afronding wordt accreditatie toegekend: ABAN punten voor specialisten in heraanvraag. 10 punten voor PA, 12 punten voor VS;
  • Kosten: € 160 voor alle deelnemers.

Deze cursus maakt je bewust van de verschillende aspecten waar je in de kliniek op moet letten bij de zorg voor de oudere patiënt. Vooral de behandeling van het begrip kwetsbaarheid, en de manier waarop shared decision making aangepakt moet worden bij multiproblematiek en polyfarmacie waren leerzaam.

Deelnemer

Menu