Nee. Mogelijk is er wel voor AIOS een apart tarief. Het geld wordt ingezet om de cursussen draaiende te kunnen houden en verder te ontwikkelen. AIOS zullen deze cursussen veelal uit opleidingsbudget kunnen betalen.

Menu