Nee. Al het inschrijfgeld wordt ingezet om de cursussen draaiende te kunnen houden en verder te ontwikkelen. Aiossen zullen deze cursussen veelal uit opleidingsbudget kunnen betalen, neem hiervoor contact op met het eigen leerhuis of opleiders.

Menu